cheap jordan shoescheap jordan shoescheap jordan shoessac longchamp pas cher

StartsidanRydaholmsmetoden

"Metoden framstår idag som en spjutspets inom dyslexipedagogiken"
citat från Martin Ingvars bok "En  liten bok om dyslexi"

Dyslexi är ingen dom

"Dyslexi är ingen dom. Dyslektiker har bara ett mer trögtränat system för läsning än andra.                                                               
Dyslexi är en konstitutionellt orsakad svårighet att vinna språkets alla förmågor. Man botar inte orsaken med träning - men man tar bort effekterna. Många blir så kompenserade att de inte upplever sitt språk/läsning/skrivning som ett funktionshinder. Därmed är man "botad" men samtidigt kanske man har kvar vissa hinder för att snabbt byta språk eller att undvika "dubeltekknande" i stavningen - Automatiseringen är nyckeln. Genom att regelbundet och koncentrerat träna grundfunktionerna i språket kan man nå automaticitet till en sådan nivå att man så småningom hinner med i läsprocessen."   

Martin Ingvar, professor i klinisk neurofysiologi vid Karolinska institutet och ordförande i Svenska dyslexistiftelsen.

"Rydaholmsmetodens målsättning är att träna avkodningsförmågan så att eleven når motsvarande stanine 4."

VIKTIG INFORMATION från Rm.
Ang. Ronny Karlsson (RK)/Bravkod. RK utbildades av Carl-Erik Pettersson på Rydaholmsmetoden (RM) 2006. Han deltog sen i en vetenskaplig studie baserad på RM under åren2006-2009. Martin Ingvar höll i den studien. ”Undret i Markaryd”. Läs gärna MI bok om vad som åstadkom detta under. Ronny Karlsson arbetar inte längre med RM och om ni hör honom hävda att han företräder Rydaholmsmetoden eller säljer densamma är det tacksamt om ni hör av er till oss via ett mail.


Uppsatser och studier om Rydaholmsmetoden!

"Rydaholmsmetoden -Förtjänster och kritiska punkter"

Läs hela uppsatsen av Anders Persson och Monica Aldrin
*****

"Intensiv lästräning- en interventionsstudie med Rydaholmsmetoden i årskurs 7"

Läs hela uppsatsen av Helén Egerhag och Evalotta Svärd
*****

"Det väsentligaste i undersökningen är att den visar på en enkel lästräningsmetod för elever med problem med läsningen, som ofta visar sig vara effektiv när det gäller ökad läshastighet och förmåga att läsa av orden korrekt. Den väcker lust till läsning och bidrar till en känsla hos eleven att lyckas."

Läs hela uppsatsen av Jan Gustafsson!
*****

"Att undersöka två läsmetoders effekter på tolv elever från skolår 2, 3 och 4 avseende fonologisk och ortografisk läsförmåga, läsflyt, läsförståelse och RAN (Rapid Automatic Naming) samt jämföra resultaten med en grupp elever som fått traditionell specialundervisning under samma tid."

Läs hela uppsatsen av Marianne Ljunggren!
*****

En studie av Rydaholmsmetoden som intervention på gymnasiet

Läs uppsatsen av Henrik Svensson & Anna Winner
!

 

Rydaholmsmetoden erbjuder:

 *Metodutbildningar 

 
*Föreläsningar

  Frågor? Offerter?

 Hör av Er till
carl-erik@rydaholmsmetoden.se eller på 070-6503220

 

Efter att i många år arbetat med elever med lässvårigheter, har Carl-Erik Petterson kommit fram till en arbetsmetod som på ett avgörande sätt ökar elevens automatisering av sin läsning. Metoden har han kallat Rydaholmsmetoden.

Under en lång tidsperiod provade han olika metoder. Då Carl-Erik inte upplevde att han hade någon större framgång började han experimentera själv. Carl-Erik kombinerade egna erfarenheter med nya rön inom läsforskningen. Efter föreläsningar av framförallt professor Martin Ingvar började han använda egentillverkat material blandat med äldre. Men den avgörande skillnaden gentemot tidigare, och det helt nya i arbetssättet, var på vilket sätt lästräningen skedde.

Metoden vänder sig till elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Det är en metod som förutsätter att det finns möjlighet att bedriva ett långsiktigt, målmedvetet och strukturerat arbete under den tid som det tar att nå det uppsatta målet.

 Vill Du veta mer om Rydaholmsmetoden?

Klicka på vår presentation i pdf.

Titta på ett inslag om Rydaholmsmetoden på UR Play. SVT
"Undret i Markaryd" inslag i Smålandsnytt. SVT (2009)
-Vill Du läsa mer om inslaget, klicka här!

 

Rydaholmsmetoden vilar på följande grundtankar:
  • enkel och tydlig struktur
  • enkelt material
  • korta, intensiva arbetspass
  • fokus på avkodning
  • automatisering
  • framsteg görs synliga
  • långsiktighet 

 
Besöksräknare website tracking web@rydaholmsmetoden